EDK 300/5

   V době pokračující elektrifikace drah byl na podvozku jeřábu EDK 300 postaven jeřáb s teleskopickým výložníkem, umožňující práci i pod trolejí.


Omlouvám se, k těmto fotografiím neznám podrobnosti ani autora


Jeřáb EDK 300/5 č. 41 ŽSR, Žilina 3. 10. 1999, Viktor Kvarda

 

Technická data:

Max. hmotnost:

100 t

Délka výložníku:

 

Max. přepravní rychlost:

80 km/h

Max. nosnost:

50 t

Délka přes nár.:

12 500 mm

Max. pojezdová rychlost:

60 m/min

Max. vyložení:

 

Hák/drapák:

Ano/Ne

 

 

 

 Oficiální specifikace:

1. Dieselelektrický otočný kolejový jeřáb EDK 300/5 je šestinápravové speciální hnací vozidlo sloužící k manipulaci s břemeny na výsuvném a kyvném výložníku (vyžaduje napěťovou výluku, popř. podle břemene i demontáž trolejového vedení). Jeřáb se používá především na stavebně-montážní práce Nejvyšší nosnost jeřábu je 50 t.

2. Způsob dopravy

a) jako služební vlak nebo PMD s použitím hnacího vozidla; v jedné soupravě mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených souprav mohou být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím,

průvodci: dva členové osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na jeřábu),

b) vlastním pohonem pojezdu, a to na pracovní místo a zpět na vyloučené koleji.

3. Řadění ve vlaku nebo posunu mezi dopravnami

Jeřáb nemá ochranný ani protizávažový vůz, lze k němu přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve vlaku není zařaděno vozidlo o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou jeřábových jednotek musí být vlastní jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy.

4. Maximální dovolená rychlost

a) s použitím hnacího vozidla 80 km/h (bez ohledu na směr otočení výložníku),

b) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení rychlosti přes výhybky 20 km/h

c) ve stanicích s vjezdovou rychlostí 40 km/h a menší přes výhybky 20 km/h

d) při jízdě vlastním pohonem pojezdu 100 m/min

Při stanovení rychlosti je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených nářaďových a ubytovacích vozů.

5. Nejvyšší sklon bez omezení

6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný) 120 m

7. Hmotnost jeřábu 100 t

8. Brzdění

a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy,

b) brzdicí váha:

P 65 t

G 60 t

9. Největší hmotnost na nápravu 18 t

Hmotnost na metr délky vozidla 8 t/m

10. Počet náprav 6

11. Délka přes nárazníky 12.5 m

12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky

a) při dopravě není třeba výluka koleje ani napěťová výluka; pro jízdy vlaků po sousední koleji nejsou třeba žádná omezení,

b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout s výpravčím o vlakové přestávce, případně o výluce sousední koleje nebo i napěťové výluce sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak.

13. Spojování vozidel

Jeřáb má narážecí a táhlové ústrojí normální stavby na obou čelech.

14. Ostatní údaje

a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici popř. při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu.

b) jeřáb je označen písmenem "A".