JEŘÁBY ČSD  

Železniční jeřáby, se kterými se setkáváme na našich kolejích, jsou v drtivé většině produkty dříve východoněmeckého závodu S.M. Kirowa Lipsko, součásti kombinátu Takraf. Byly dodávány do všech členských zemí bývalé RVHP, zvláště do SSSR, Polska, Československa, Maďarska a některých států mimo RVHP. Závod vyráběl také jeřáby přístavní a např. i železniční jeřáb EDK 1000 či EDK 2000 byl také používán pro práci v přístavech. Závod stále existuje  pod zavedenou obchodní značkou Kirow Leipzig a jeho výrobky, moderní Hi-Tech jeřáby, používají mnohé evropské i zámořské státy.
   Jeřáby Kirow byly zpočátku označovány číselným značením podle max. nosnosti, tedy např. EDK 25 má max. nosnost 25 t. To ale neplatí po typovém označení EDK 100, u jeřábů dalších typů znamená číselný údaj moment zdvihu (délka vyložení * nosnost při daném vyložení), max. nosnost bývá max. 125 tun.

 


Parní jeřáby ŠKODA 

"SKLENÍK"
EDK 10/1 (Kirow 1)

"POPELKA"
EDK 10/2 (
Kirow 2)


EDK 80

"BANÁN"
EDK 300


EDK 300W


EDK 300/5


EDK 500
 

"TELESKOP"
EDK 750
  


EDK 1000
 


EDK 2000
  

 

 

 

 Malý exkurs do historie:
    Potřeba zařízení ke zdvihání těžkých břemen na kolejích se datuje snad už od samého počátku železniční historie. pomineme-li zařízení ruční nebo animální, byly první výkonné jeřáby poháněny parním strojem. U nás parní jeřáby s nosností až 50 t vyráběly např. Škodovy závody. V poválečné historii se začaly osvědčovat jeřáby dieselelektrické (s možností pojíždění vlastními silami), po vzniku RVHP šlo v podstatě výlučně o výrobky závodu S.M. Kirowa v Lipsku, NDR, známé jeřáby Kirow EDK (Eisenbahndrehkran, tedy železniční překládací jeřáb). V menší míře se pro práce v depu uplatňují jeřáby elektrické, které se pohybují díky napájecímu kabelu, tedy v malém akčním rádiu, jako např. výrobek uničovských strojíren.   

Použití železničních jeřábů:
   Obecně dělíme jeřáby na:
a/ Překládací - překládání (skládka, nakládka) nejrůznějšího materiálu, pomocné práce v depech a stanicích, např. typy EDK 10, EDK 80
b/ Zauhlovací - zbrojení parních lokomotiv - např. EDK 6 a nejčastěji u nás výše zmíněný EDK 10
c/ Nehodové - zařazeny do nehodových vlaků, používají se především v případě nehod, vykolejení a pod. ke zdvihání lokomotiv a vozů - např. EDK 300, EDK 750, EDK 1000, jinak také např. na stavební práce na dráze
d/ Kladecí - slouží k pokládání či naopak trhání kolejových polí o délce až 25 m, známý stroj Kaluga UK 25 sovětské provenience, pokládání výhybek - EDK 300 W mostních polí - stroje řady GEK
f/ Speciální - např EEK pro elekrifikační práce