NABÍDKA JEŘÁBOVÝCH PRACÍ

     Občas se na nás obracejí nejrůznější firmy se žádostí o poskytnutí kolejového jeřábu. Přesto, že jsme čistě amatérská "fanouškovská" stránka, takže žádné jeřáby nevlastníme, podařilo se nám získat pro případné zájemce nabídku Českých drah, depa České Budějovice. Bude - li mít jiná firma zájem umístit zde upoutávku, napište na kirow@seznam.cz

 

ČESKÉ  DRÁHY,  a.s., Divize obchodně provozní, o.z.
Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, DIČ 001-70994226
Zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
www.cd.cz

DEPO  KOLEJOVÝCH  VOZIDEL  ČESKÉ  BUDĚJOVICE
Novohradská 393,  370 01  České Budějovice,  fax:  387 854 932, e-mail:  DKVCBEsek@dkv.cbe.cd.cz
technické oddělení - p. Houdek, tel. 387 854 382, mobil 723 077 274,
e-mail:
Vladimir.Houdek@dkv.cbe.cd.cz
technické oddělerní - ing. Schneider, tel. - 387 854 672, mobil 723 142
285, e-mail:
Stanislav.Schneider@dkv.cbe.cd.cz
obchodní oddělení - ing. Jodl, tel. 387 854 761, mobil 721 302 483,
e-mail:
Antonin.Jodl@dkv.cbe.cd.cz


Nabídka prací kolejových jeřábů

EDK 300

výr. KIROW Lipsko býv. NDR, r.v. 1969
nosnost: vyložení ramene min. 5,5m-60t; 6m-52t; 6,5m-47t; 7m-42t; 8m-33t;
8,3m-30t; 9m-27t; 10m-23t; 11m-21t; 12m-18t; 13m-16t; max. 14m-14t - nutno
demontovat trolejové vedení

EDK 300/5

výr. KIROW Lipsko býv. NDR, r.v. 1984
nosnost: vyložení ramene min. 6,5m-50t;  7m-46t; 8m-37t; 9m-31t; 10m-26t;
11m-22t; 12m-18,5t; 13m-16,5t; 14m-14,5t; 15m-13t; 16m-11,5t; 17m-10,5t;
max. 18m-10t - může pracovat pod trolejí

 

Cenová kalkulace:
Kolejový jeřáb EDK 300, 300/5
Cena na 1 hodinu - obsluha 3 osoby
1. Kolejový jeřáb: přeprava - (výkon HV + stojné obsluha 3 osoby):
Cena celkem bez DPH - 2.674,-Kč
2. Kolejový jeřáb: vlastní výkon (práce jeřábu + obsluha 3 osoby):
Cena celkem bez DPH - 1.717.-Kč
3.Kolejový jeřáb: stojné - (strojvedoucí + obsluha 3 osoby):
Cena celkem bez DPH - 1.597,-Kč
4. strojvedoucí
Cena celkem bez DPH - 537,- Kč
Ceny jsou smluvní.
Případně po dohodě s obchodním oddělením je možné provést úpravu cen.

Poznámky:
V případě vystavení na pracovní vlak v rámci ČD i pro cizí se přepravné
vyúčtuje na základě vystaveného nákladního listu dle služ. předpisu TR 1
(TVZ), §30.

Kontakt:
Technické oddělení
ČD 992/4264, 387 854 264, fax 387 854 932
  Eurotel 723 080 190
Petr.Kicinka@dkv.cbe.cd.cz

 Zpracoval:
Petr Kičinka
ČESKÉ  DRÁHY,  a.s.
Divize obchodně provozní, odštěpný závod
DEPO  KOLEJOVÝCH  VOZIDEL
Novohradská 393,  370 01  České Budějovice